Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden:

 

 • Wanneer de cliënt een afspraak maakt bij Anouk Blauen Praktijk voor holistische massage &-coaching stemt de cliënt in met de algemene voorwaarden zoals deze op de website staan vermeld.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne vind ik erg belangrijk en verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Tijdens een eerste behandeling zal voorafgaand de massage de cliënten aantal vragen worden gesteld met betrekking tot de gezondheid.
 • De cliënt leest voorafgaand de punten op de site door; wanneer geen holistische massage.
 • Bij het boeken van een massage verklaart de cliënt de algemene voorwaarden en de gezondheidsvragen te hebben gelezen.
 • De afspraken worden online geboekt, op de site staat precies aangegeven voor hoeveel minuten je geboekt hebt. De sessie kan niet langer doorgaan dan de geboekte minuten.
 • Eventueel medicijn gebruik of gezondheidsrisico’s dient de cliënt door te geven.
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 • Bij Anouk Blauen Praktijk worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een behandeling en kan ik de cliënt door verwijzen naar de huisarts of specialist.
 • Bij medische klachten dient de cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen voordat hij/zij een behandeling ondergaat.
 • Alle informatie die de cliënt tijdens het intakegesprek en de behandelingen aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 • De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen gaat ten kosten van de totale behandeltijd. Er wordt daarom gevraagd om een (maximaal) 15 minuten van te voren aanwezig te zijn.
 • Tijdens de behandeling graag de mobiele telefoon uitzetten.
 • Anouk Blauen Praktijk heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt; nooit een resultaatverplichting.
 • Anouk Blauen Praktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht.
 • Bij overmacht of ziekte zal Anouk Blauen Praktijk de cliënt zo spoedig mogelijk informeren.
 • Cadeaubonnen zijn geldig tot 1 jaar na afgifte of tot genoemde datum op de cadeaubon.
 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
 • Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt op basis van beschikbaarheid.
 • Het aan derden verkopen van cadeaubonnen is niet toegestaan.
 • Cadeaubonnen dienen meegenomen te worden naar de massageafspraak, anders wordt het bedrag alsnog in rekening gebracht.
 • De behandelingen die ik geef, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen plegen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom. De gehele sessie wordt dan alsnog in betaling gebracht.
 • Gelieve de massage per factuur of PIN te betalen. Betaling dient binnen 14 dagen per bank voldaan te zijn. Contant betalen is in overleg mogelijk.
 • Anouk Blauen Praktijk is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na de behandeling.