Online Breathwork Worldwide every timezone

‘Everywhere in the world, within every time zone, heal yourself with the power of your breath!’    

 

Een ademsessie is niet alleen voor fysiek heel effectief, maar ook zeker online. Ik heb zelf ervaren dat ik me juist op reis en aan de andere kant van de wereld erg eenzaam en onrustig voelde. De omgeving bij een ademsessie is ook super belangrijk, het kan daarom juist heel fijn zijn om vanaf je eigen woonkamer een online ademsessie te doen. 

Vandaar ook mijn online worldwide breathwork session. Voor jou, waar dan ook ter wereld. Met elke tijdzone. English below 

Hoe gaat de Online ademsessie in zijn werk? 

Van te voren stuur ik je een mail met onze zoomlink en alle details. Zodat jij precies weet wat je kunt verwachten. Jij maakt een veilige plek voor jezelf klaar in je woonkamer. 

We beginnen onze sessie met een kort coatingsgesprek. We gaan samen kijken waar je je emotie in je lijf voelt. Hier gaan we in ons gesprek dieper op in. Zodra we de kern gevonden hebben van jouw thema op dit moment, mag je gaan liggen op een heerlijk zacht matras met dekentjes en kussens, die jij van te voren in de veiligheid van je eigen kamer hebt klaargelegd. Zodra jij je veilig voelt gaan we de verbonden ademhaling starten en ik neem je mee op een innerlijke reis. De ademsessie zelf duurt 45 min. Na de ademsessie ronden we samen in alle veiligheid af. 

Bij de 1-1 ademsessie is alle aandacht gericht op jou. Een ademsessie in groepsverband kan ook heel versterkend werken door de dynamiek in de groep. Klik hier voor de komende groepsevenementen. Groepscirkels zijn ook online: zie evenementenpagina of houd mijn Instagram in de gaten. 

Wat heb je nodig?

Een laptop met camera en microfoon en een goede internetverbinding. Je kunt de ademsessie ook op je telefoon doen. 

Voor wie?

Ademwerk is voor iedereen (tenzij contra-indicaties). Het is altijd een goed idee om te ademen. Je zorgt hiervoor dat je fysieke blokkades en emotionele blokkades de ruimte krijgen. Zelfs zonder blokkades is het erg goed voor je om te ademen en je lichaam een reset te geven.

 

ENGLISH

First of all, thank you dear visitor for visiting my website. Wherever in the world you are reading this, it is very special to me that I reach you. Please feel welcome. 🙂 

A breathing session is not only effective in real life, but certainly also during online sessions. During breathing session the atmosphere is super important, so it can be very beneficial to do an online breathing session from your own living room. 

How it works.

I will send you an email with our Zoomlink and all the details in advance, so that you know exactly what to expect. You prepare a safe place for yourself in your living room.

We start our online session with a short introduction. Together we are going to tune in to all the emotions in your body and we will elaborate on this in our conversation. As soon as we have found the core of your theme at the moment, you can lie down on a cozy and soft mattress with blankets and pillows, which you have prepared in advance in the safety of your own space. As soon as you feel safe, we will start the connected breath work and I will take you on your inner journey. The breathing session itself lasts 45 minutes.

After the breathing session we finish our session together in complete safety. 

During the 1:1 breathing session, the attention is solely focused on you. A breathing session in a group can also have a very reinforcing effect due to the dynamics of a group. Click here for the coming group events. My group circles are also online: see event page or keep an eye on my Instagram.

What do you need?
A laptop with camera and microphone and a good internet connection. You can also attend the breathing session on your mobile phone. Please make sure that you will not be disturbed during the online session.

For whom?
Connected breath work is for everyone (unless any contraindications, please see below). With this session you make sure that your physical and emotional blockages get the space they need. But even without blockages it’s very good idea, to give your body a reset.

If you have any further questions, please send me an email. 

Let’s breathe and feel free! 

Health check required!
When to not schedule any breath work session?
– Active drugs or alcohol addiction
– Epilepsy
– Physical injuries or fractures
– Glaucoma
– Heart problems
– Heart and vascular disease
– Having / had a heart attack Tia or any other heart disorders
– High bloodpressure
– Retinal problems
– Mental disorders such as borderline, schizophrenia, past with psychoses
– Recent operations
– Pregnancy

When in doubt; Please contact your doctor or give me a call me.